Betingelser for kloakering i kolonihaver

Kolonihaverne kloakeres i løbet af en 4-årig periode, som starter i foråret 2013. De haveforeninger med flest huse over 25 m² kloakeres først. Eller som har flest ulovlige afløbsinstallationer.

Finansieringen tilbagebetales over en periode på 8,5 år med max 2.600 kr. om året pr. have. Det forventes at kloakering vil koste max 18.000 kr. i gennemsnit pr. have.
Tilbagebetales som afdrag på Kommunens anlægsomkostninger.
Bliver kloakeringen billigere end forventet sættes afviklingsbeløbet ned.
Bliver kloakeringen dyrere end forventet forlænges tilbagebetalingsperioden.

Der er individuel betaling i haveforeningerne. Er en haveforening billigere at kloakere end gennemsnitsprisen, bliver afviklingen sat ned i denne haveforening. Bliver det dyrere end gennemsnitsprisen bliver afviklingsperioden forlænget.

Afviklingen vil blive opkrævet sammen med lejen hvert halve år i juni og december. Beløbet bliver først opkrævet, når arbejdet er udført og Entreprenøren betalt.
Der vil blive åbnet mulighed for, at betale kontant.

Haveforeningerne vil blive kloakeret i denne rækkefølge:

2013 Skibhøj, Bryndumdam og Hedelund.

2014 Enggårdsparken og Sønderris.

2015 Kvaglund og Veldtofte

2016 Parken og Nørrevænget

Det samlede arbejde udbydes af Esbjerg Kommune med anmodning om en samlet pris.
Specificeret på de enkelte kolonihaveforeninger.
Dette udbudsarbejde vil foregå i tæt samarbejde med kredsen.
Man får mulighed for at udføre arbejde, såsom afrømning af grus og stabil.
Når tilbud er indgivet, kan man se hvor meget man kan ”tjene” på dette arbejde.
Endelig besked skal man først give i det år, hvor arbejdet skal påbegyndes. Nærmere herom senere.

Havelejerne skal selv sørge for at føre stikket ind i husene. Hvis man benytter samme Entreprenør som udfører arbejdet, kan man måske få det udført til favørpris. Ønsker man at benytte en anden, må det ikke være til gene for hoved Entreprenøren.
Dette arbejde, skal være færdigbragt, senest et år efter at der er kloakeret i foreningen. Det er frivilligt om man vil have toilet/bad i husene, men har man blot et afløb uanset art, skal kloakering af huset udføres.
Der føres kloakledning ind i alle haver uanset størrelsen på huset og om der er hus på grunden eller ej.
Indlægges der el skal havelejerne selv finansiere og styre dette. Det er den enkelte haveforening, der bestemmer dette.

Kredsen tager kontakt til forsyningen. Dette er sket, men tilbud er endnu ikke fremkommet.
Esbjerg Kreds har accepteret vilkårene for kloakering, der gives derfor dispensationer til huse op til 45 m². Herudover, må der være en åben overdækket terrasse på 15 m2. På grunden, må der desuden være et redskabsrum, på 6 m2. Er redskabsrummet forbundet med hoved huset, må der kun være adgang gennem en indgang udefra.
Reduktion af huse der er større end 45 m² påbegyndes straks og skal være tilendebragt inden udgangen af 2014. Dette gælder alle foreninger uanset om der er kloakeret eller ej.
Dette har medført, at byggeudvalget er igangsat med øjeblikkelig virkning.

Alle former for nybyggeri, skal der søges om tilladelse til igennem foreningerne hos byggeudvalget, mod betaling.
Alle former for ombygninger, reduktion af byggerier, skal der søges om tilladelse til igennem foreningerne hos byggeudvalget.
Ansøgninger afleveres hos kredsen d. 1. onsdag i måneden på Randersvej 38,
Svar fra byggeudvalget gives inden for 1 måned.
Intet byggeri må påbegyndes før tilladelse er givet.
Der er en ny lejekontrakt på vej, den offentliggøres så snart den er klar.