Kloakerings regler

Regler for tilkobling til kloakledningen Generelt kan man sige, at alle afløb, der producerer gråt eller sort spildevand skal tilkobles det nye spildevandssystem via egen stikledning, så vidt muligt. Derudover er der følgende regler: Haver uden hus: 1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden. 2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet. 3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m² 4. Hvis der bygges et hus på grunden, hvor der indlægges vand, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem. Haver med hus og uden vand indlagt: 1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden. 2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet. 3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m² 4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem. Haver med hus og vand indlagt: 1. Der skal etableres en brønd med et afløb, der tilkobles spildevandssystemet. Bemærkning!!! I haveforeningerne Bryndumdam, Hedelund og Skibhøj fik man tilladelse til at koble to haver på en brønd, men denne regel blev ændret 1.8.2015, så hver have skal have sin egen brønd. Haver der er kloakeret før den 1.8.2015 havde lov til at koble to haver på en brønd. Haver der er kloakeret efter denne dato, skal have en selvstændig brønd.