Velkommen til Sydvestjyllands Kreds 

               

                 Kredskontor

                 Rolfsgade 166 lagerbygningen 1 sal

                 6700 Esbjerg

                 Åbningstid

                              Første onsdag i måneden fra kl 18.00 til 19.00 eller efter aftale.

 

 

              

Kolonihaver under SydvestjyllandsKredsen

 

H/F Bryndumdam 

H/F Nørrevænge

H/F Hedelund

H/F Engårdsparken

H/F Parken

H/F Skibhøj 

H/F Kvaglund 

H/F Veldtofte 

H/F Sønderris 

H/F Langelandsvej 

H/F Remisen 

 H/F Kærhaven Varde

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder fra Kredsen, ændringer på hjemmesiden

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Kolonihaveforbundet for Danmark er en landsdækkende sammenslutning af godt 400 kolonihaveforeninger med 40.000 medlemmer


Forbundet og de dertil knyttede havebrugskonsulenter yder praktisk bistand på en lang række områder til medlemsforeningerne, bl.a. i form af uddannelse af tillidsfolk, havebrugsmæssig og juridisk rådgivning, publikationsvirksomhed mv. Derudover arbejder Forbundet – i et konstruktivt samarbejde med stat og kommuner - for fremskaffelse og sikring af egnede arealer til etablering af nye haveforeninger, der kan indgå blandt de rekreative tilbud til befolkningen.

Forbundet virksomhed har siden stiftelsen haft et socialt sigte med det udgangspunkt, at erhvervelse af en kolonihave skal være mulig også for befolkningsgrupper med lav indtægt. Forbundet arbejder i den forbindelse for at sikre, at der ikke sker kapitalvinding ved omsætning af kolonihaver.

 

 

Kolonihaveforbundet for Danmark har til huse på

Frederikssundsvej 304A, 2700 Brønshøj.